Jak bezpiecznie poruszać się po drodze

Badź dobrym kierowcą

Written by:

Ilość kolizji i wypadków samochodowych, których bezpośrednią przyczyną jest nieostrożna jazda i popełniane błędy jest zatrważająca. Wielu kierowców próbuje tłumaczyć sytuację złą jakością polskich dróg. Jednak statystyki są bezlitosne – zdecydowanie najwięcej wypadków jest powodowana złą jazdą bądź niedostosowaniem jej do warunków panujących na drodze. A tymczasem każdy odpowiedzialny kierowca powinien sobie uświadomić, iż do bezpiecznej jazdy nie wystarczy jedynie sprawne operowanie kierownicą, ale także świadome stosowanie się do zasad, które wyznaczają standardy prawidłowej jazdy.

Kierowanie samochodem to nie tylko mechaniczne powtarzanie pewnych czynności, ale także wykazywanie się koordynacją, koncentracją, przewidywaniem oraz myśleniem za siebie i innych. W związku z tym bezpieczny kierowca powinien charakteryzować się pewnymi umiejętnościami i cechami, do których można zaliczyć:
– świadomość, iż tylko sprawny technicznie samochód gwarantuje bezpieczną jazdę,
– branie odpowiedzialności za własne czyny, czyli świadomość, iż nie wsiada się za kierownicę pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,
– umiejętność dostosowywania prędkości i stylu jazdy do warunków pogodowych,
– stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych kierowców,
– sygnalizowanie manewrów i wykonywanie ich w prawidłowy sposób,
– przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
Żaden kierowca nie powinien też zapominać o tym, iż nerwy, agresja i emocje nie są dobrym doradcą na drodze.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii niezwykle istotną sprawą jest posiadanie wiedzy na temat osiągów i możliwości swojego auta. Świadomość ta pozwoli na unikanie niebezpiecznych sytuacji, często wynikających z brawury i chęci popisania się przed innymi użytkownikami drogi.