Cechy bezpiecznego kierowcy

Badź dobrym kierowcą

Written by:

Polska zajmuje niechlubne miejsce na liście państw, w którym liczba wypadków samochodowych jest niewspółmiernie duża w stosunku do ilości kierowców. Przyczyny takiej sytuacji są bardzo różne – poczynając od stanu dróg, a na wiedzy i umiejętnościach kierowców kończąc. Statystyki wypadków bezlitośnie wskazują, iż duży odsetek przyczyn kolizji i wypadków stanowią błędy i niedopatrzenia kierujących pojazdami. A to właśnie od zachowania na drodze często zależy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zatem czym charakteryzuje się bezpieczny kierowca?

Według opinii ekspertów dobry kierowca powinien posiadać określony zespół sprawności, które umożliwią mu bezpieczne kierowanie pojazdem. Do najważniejszych cech można zaliczyć:
– sprawność intelektualna i poznawcza,
– sprawność psychomotoryczna i psychofizyczna,
– indywidualne cechy osobowości i temperamentu.
Dwie pierwsze grupy cech bezpiecznego kierowcy wydają się kluczowe – to w nich zawierają się takie czynniki jak zmęczenie, niewyspanie, choroba, bycie pod wpływem alkoholu bądź przyjmowanie leków mających wpływ na prowadzenie auta. Równie ważne w kontekście bezpiecznej jazdy są cechy dotyczące sprawności psychofizycznej, czyli zdenerwowanie, rozkojarzenie bądź bycie pod wpływem silnych emocji.

Jednak bezpieczny kierowca powinien także posiadać szereg dodatkowych cech, które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dobry kierowca powinien odznaczać się cierpliwością, ostrożnością, rozwagą, opanowaniem, refleksem i odpowiedzialnością. Kwestią kluczową jest umiejętność dostosowywania sposobu jazdy do warunków panujących na drodze.